top of page
​Dịch vụ Luật Sư
Sự lựa chọn hoàn hảo
Social network concept
Xử lý nhanh chóng

- Uy tín-Năng lực.

- Xử lý tốt yêu cầu của khách hàng.

- Giao nhận hồ sơ nhanh.

Kết hợp hoàn hảo

- Phối hợp tốt trong quá trình thực hiện dịch vụ của khách hàng.

- Sắp xếp thời gian thuận tiện khi thực hiện dịch vụ.

Thuận tiện an toàn

- Cung cấp dịch vụ thuận tiện.

- An toàn về pháp lý.

- Hạn chế thiệt hại.

- Loại bỏ rủi ro. 

1. Home LSHNGĐ.jpg

1. Tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình.

2. Dịch vụ Ly hôn nhanh 

3. Thuận tình ly hôn.

4. Đơn phương ly hôn.

5. Ly hôn trong trường hợp đặc biệt.

6. Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

7. Tranh chấp nuôi con.

8. Tranh chấp tài sản khi ly hôn.

9. Tranh chấp cấp dưỡng nuôi con.

10. Luật sư đại diện cho một bên khi Ly hôn tại toà án có thẩm quyền.

11. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi có tranh chấp.

12. Các trường hợp hạn chế và mở rộng quyền Ly hôn.

2. Home LSGQTC.jpg

1. Tư vấn giải quyết tranh chấp.

​2. Trực tiếp tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một bên trong tranh chấp.

3. Yêu cầu bồi thường thiệt hại.

4. Tranh chấp hợp đồng.

5. Tranh chấp trong kinh doanh thương mại.

6. Tranh chấp trong Hôn nhân và Gia đình.

​7. Tranh chấp về thừa kế.

​8. Tranh chấp nhà đất.

​9. Tranh chấp văn bản công chứng.

3. Home LSBCVAHS.jpg

Luật sư Bào chữa, Bảo vệ trong Vụ Án Hình Sự

1. Bảo vệ quyền và lợi ích cho người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố trong giai đoạn điều tra, truy tố.

2. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong vụ án.

3. Tranh tụng, bào chữa cho bị cáo tại toà án.

4. Yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự.

5. Đề nghị toà án tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo.

6. Tư vấn pháp luật về việc kháng cáo.

​7. Đề nghị xem xét lại bản án theo thủ tục tái thẩm, giám đốc thẩm.

4. TVPL về thừa kế.jpg

Luật sư nhà đất

Dịch vụ công chứng

Luật sư về thừa kế

1. Tư vấn pháp luật về thừa kế.

2. Thừa kế theo di chúc.

3. Thừa kế theo pháp luật.

4. Thừa kế thế vị.

5. Thừa kế có yếu tố nước ngoài.

6. Giải quyết tranh chấp về thừa kế.

- Đề nghị toà án tuyên bố di chúc vô hiệu.

​- Đề nghị toà án tuyên bố văn bản khai nhận di sản thừa kế vô hiệu.

- Khởi kiện yêu cầu chia thừa kế.

7. Soạn thảo di chúc, làm chứng cho việc lập di chúc, công chứng di chúc.

8. Phân chia di sản thừa kế.

9. Lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng, di tặng một phần di sản cho người khác.

5. DVCQ nhà đất.jpg

Luật sư nhà đất

Dịch vụ công chứng

Luật sư về Nhà Đất

1. Hợp thức hoá nhà đất mua bán giất tay, cấp GCN lần đầu.

2. Sang tên đăng bộ Quyền Sử Dụng Đất - Quyền Sở Hữu Nhà Ở.
3. Đăng ký hoàn công, công trình xây dựng, đăng ký tồn tại công trình XD.
4. Làm thủ tục trọn gói về giao dịch mua bán nhà đất.
5. Tách thửa Quyền sử dụng đất.

6. Hợp thửa Quyền sử dụng đất.
7. Chuyển mục đích sư dụng đất.

8. Giải quyết tranh chấp đất đai.

9. Tư vấn thừa kế Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở.

6. DVCC theo yêu cầu.jpg

Luật sư nhà đất

Dịch vụ công chứng

Dịch vụ công chứng

1. Tư Vấn Pháp luật về công chứng.
2. Tư vấn, soạn thảo hợp đồng và văn bản công chứng.
3. Sắp xếp trước thời gian và địa điểm TẠI các Văn phòng Công Chứng trong Tp. HCM
4. Thực hiện Dịch Vụ Công chứng NGOÀI trụ sở
5. Thực hiện Dịch Vụ Công chứng NGOÀI giờ hành chính
6. Tư vấn pháp luật và công chứng văn bản về thừa kế.
7. Công chứng hợp đồng Uỷ quyền, chuyển nhượng tặng cho, từ chối....

​8. Công chứng văn bản thừa kế

bottom of page