top of page
NamLawey Cover.jpg

​PHÍ DỊCH VỤ LUẬT SƯ

Phí Luật sư về Ly Hôn

1. Tư vấn qua điện thoại: MIỄN PHÍ

2. Tư vấn tại văn phòng: từ 500.000đ

3. Tư vấn tại địa chỉ khách hàng yêu cầu: từ 700.000đ

4. Tư vấn trọn gói để bạn có thể tự mình thực hiện nộp đơn ly hôn, tự mình tham gia phiên toà: từ 3.000.000đ

5. Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói: từ 15.000.000đ

6. Dịch vụ ly hôn đơn phương trọn gói: từ 20.000.000đ

7. Ly hôn thuận tình có yếu tố nước ngoài: từ 30.000.000đ

8. Ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài: từ 40.000.000đ

9. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi có tranh chấp về nuôi con, tài sản: từ 30.000.000đ 

4. TCTHNGĐ.jpg

Phí Luật sư Bào chữa, bảo vệ trong vụ án Hình sự

1. Tư vấn qua điện thoại: MIỄN PHÍ

2. Tư vấn tại văn phòng: từ 500.000đ

3. Tư vấn tại địa chỉ khách hàng yêu cầu: từ 700.000đ

4. Tư vấn trọn gói để bạn có thể tự mình bào chữa, tự mình bảo vệ quyền lợi tại toà án: từ 5.000.000đ

5. Luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên toà Hình sự SƠ THẨM: từ 30.000.000đ

6. Luật sư Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên toà Hình sự PHÚC THẨM: từ 20.000.000đ

7. Luật sư nghiên cứu, tư vấn pháp luật trong việc kháng cáo bản án Hình sự SƠ THẨM: từ 3.000.000đ

8. Luật sư nghiên cứu, tư vấn pháp luật trong việc xin kháng nghị bản án Phúc thẩm theo thủ tục GIÁM ĐỐC THẨM/TÁI THẨM: từ 5.000.000đ

Home LSBCVAHS.png

Phí Luật sư trong tranh chấp Dân sự

1. Tư vấn qua điện thoại: MIỄN PHÍ

2. Tư vấn tại văn phòng: từ 500.000đ

3. Tư vấn tại địa chỉ khách hàng yêu cầu: từ 700.000đ

4. Tư vấn trọn gói để bạn có thể tự mình thực hiện nộp đơn khởi, tự mình bảo vệ quyền lợi tại toà án : từ 5.000.000đ

5. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại toà án cấp SƠ THẨM: từ 30.000.000đ

6. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại toà án cấp PHÚC THẨM: từ 20.000.000đ

7. Luật sư nghiên cứu, tư vấn pháp luật trong việc KHÁNG CÁO bản án Sơ thẩm: từ 3.000.000đ

8. Luật sư nghiên cứu, tư vấn pháp luật trong việc xin kháng nghị bản án Phúc thẩm theo thủ tục GIÁM ĐỐC THẨM/TÁI THẨM: từ 5.000.000đ

2. Home LSGQTC.jpg

Phí Luật sư trong tranh chấp Thừa kế

1. Tư vấn qua điện thoại: MIỄN PHÍ

2. Tư vấn tại văn phòng: từ 500.000đ

3. Tư vấn tại địa chỉ khách hàng yêu cầu: từ 700.000đ

4. Tư vấn trọn gói để bạn có thể tự mình thực hiện nộp đơn khởi, tự mình bảo vệ quyền lợi tại toà án : từ 5.000.000đ

5. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại toà án cấp SƠ THẨM: từ 30.000.000đ

6. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại toà án cấp PHÚC THẨM: từ 20.000.000đ

7. Luật sư nghiên cứu, tư vấn pháp luật trong việc KHÁNG CÁO bản án Sơ thẩm: từ 3.000.000đ

8. Luật sư nghiên cứu, tư vấn pháp luật trong việc xin kháng nghị bản án Phúc thẩm theo thủ tục GIÁM ĐỐC THẨM/TÁI THẨM: từ 5.000.000đ

4. TVPL về thừa kế.jpg

Phí Luật sư về chủ quyền nhà đất 

1. Đăng bộ sang tên Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà: từ 5.000.000đ

2. Luật sư tư vấn mua bán nhà an toàn, đồng hành cùng khách hàng từ khi thoả thuận đặt cọc, công chứng, làm thủ tục Đăng bộ sang tên Quyền sử dụng đất: từ 10.000.000đ

3. Hợp thức hoá nhà đất mua bán giấy tay: từ 30.000.000đ

4. Tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích Quyền sử dụng đất: từ 30.000.000đ

5. Làm thủ tục khai nhận di sản, Đăng bộ sang tên Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở: từ 15.000.000đ

6. Hoàn công công trình xây dựng: từ 20.000.000đ

7. Cấp đổi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: từ 20.000.000đ

8. Cấp lại giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do bị rách nát, thất lạc: 10.000.000đ

2. DVCQ .jpg

Phí Luật sư hỗ trợ về công chứng

1. Đăng bộ sang tên Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà: từ 5.000.000đ

2. Luật sư tư vấn mua bán nhà an toàn, đồng hành cùng khách hàng từ khi thoả thuận đặt cọc, công chứng, làm thủ tục Đăng bộ sang tên Quyền sử dụng đất: từ 10.000.000đ

3. Hợp thức hoá nhà đất mua bán giấy tay: từ 30.000.000đ

4. Tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích Quyền sử dụng đất: từ 30.000.000đ

5. Làm thủ tục khai nhận di sản, Đăng bộ sang tên Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở: từ 15.000.000đ

6. Hoàn công công trình xây dựng: từ 20.000.000đ

7. Cấp đổi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: từ 20.000.000đ

8. Cấp lại giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do bị rách nát, thất lạc: 10.000.000đ

1. DVCC.jpg
bottom of page