top of page

​LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI KHI CÓ TRANH CHẤP

1. TVGQTC.jpg

Tư vấn giải quyết tranh chấp

1. Tư vấn về pháp luật có liên quan đến tranh chấp.

2. Tư vấn nhằm hạn chế thiệt hại, thu thập và củng cố chứng cứ.

3. Tư vấn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

​4. Tư vấn về cách thức giải quyết tranh chấp.

2. TTGQTC.jpg

Trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp

1. Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng hoà giải.

2. Giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại.

3. Giải quyết tranh chấp tại toà án có thẩm quyền. 

3. CTCTGDDS.jpg

Các tranh chấp trong giao dịch dân sự

1. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.

2. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

3. Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng.

​4. Yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm hợp đồng.

4. TCTHNGĐ.jpg

Tranh chấp trong Hôn nhân và Gia đình

1. Tranh chấp về tài sản của vợ chồng (chung, riêng).

2. Tranh chấp về người trực tiếp nuôi con.

3. Tranh chấp về cấp dưỡng nuôi con

​4. Tranh chấp bị cản trở quyền thăm con sau ly hôn.

5. TCTKDTM.jpg

Tranh chấp trong kinh doanh thương mại

1. Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hoá.

2. Tranh chấp về nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

​3. Tranh chấp về nghĩa vụ trả nợ.

​4. Dịch vụ thu hồi nợ.

6. TCTK.jpg

Tranh chấp về thừa kế

1. Tranh chấp về tài sản thừa kế.

2. Tranh chấp về người thừa kế.

3. Đề nghị toà án bác bỏ hoặc công nhận quyền thừa kế.

​4. Đề nghị toà án tuyên bố văn bản thừa kế vô hiệu.

bottom of page