top of page

LUẬT SƯ VỀ CHỦ QUYỀN NHÀ ĐẤT

1. HTHNĐ.jpg

Hợp thức hoá nhà đất

HỢP THỨC HOÁ NHÀ ĐẤT MUA BÁN GIẤY TAY

Tư vấn hành lang pháp lý liên quan:
- Điều kiện về nhà đất, giấy tờ cần thiết cho việc tiến hành làm sổ hồng.
- Hậu quả pháp lý mua bán giấy tờ tay.

- Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng bộ cập nhật Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở.
- Xem xét, đánh giá tính pháp lý của hợp đồng mua bán giấy tay.
- Trình tự, thủ tục, tài liệu cần thiết thực hiện hợp thức hóa.
- Các vấn đề khác có liên quan đến hợp thức hóa nhà đất.

2. DVCQ .jpg

Sang tên đăng bộ nhà đất

DỊCH VỤ SANG TÊN ĐĂNG BỘ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - QUYỀN SỞ HỮU NHÀ

- Tư vấn cho khách hàng về trình tự, thủ tục và điều kiện về đăng bộ cập nhật Chủ sử dụng đất, Chủ sở hữu nhà ở.

- Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng bộ cập nhật Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở.

- Đại diện khách hàng kê khai nộp thuế tại các Chi cục thuế.

- Thay mặt khách hàng nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ.

- Nhận Chủ quyền từ cơ quan nhà nước và bàn giao lại cho khách hàng.

3. HCCTXD.jpg

Hoàn công công trình XD

DỊCH VỤ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Tư vấn về hoàn công công trình xây dựng như: nhà ở, khách sạn, nhà hàng…
2. Lập thủ tục đo vẽ, nội nghiệp bản vẽ, kiểm tra điều kiện về hoàn công

3. Lợi ích khi làm hoàn công xây dựng
- Tuân thủ theo quy định của pháp luật, được nhà nước công nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
- Nhà đủ điều kiện tham gia vào các giao dịch dân sự như mua, bán, thế chấp… và được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

4. HTMBNĐ.jpg

​Tư vấn hỗ trợ trọn gói mua bán nhà đất

HỖ TRỢ TRỌN GÓI VỀ GIAO DỊCH MUA BÁN NHÀ ĐẤT

a. Kiểm tra Quy Hoạch nhà đất.

b. Kiểm tra tình trạng pháp lý Nhà Đất.

c. Kiểm tra chủ thể tham gia ký kết hợp đồng nhận cọc.

d. Soạn thảo hợp đồng đặt cọc.

đ. Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng và sắp xếp công chứng tại các Văn Phòng Công Chứng.

e. Tư vấn hỗ trợ thanh toán & giao nhận tiền an toàn.

g. Đăng bộ Cập Nhật hoặc đổi sổ cho chủ mới.

h. Kê khai nộp thuế trước bạ & thuế TNCN.

i. Nhận và giao chủ quyền cho khách hàng.

5. HTQSDĐ.jpg

​Dịch vụ tách thửa Quyền sử dụng đất

TÁCH THỬA QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

- Tư vấn điều kiện tách thửa đất theo quy định.

- Tư vấn và giải quyết phát sinh trong việc tách thửa đất.

- Tư vấn hồ sơ, giấy tờ, trình tự thủ tục thực hiện tách thửa đất.

- Đại diện khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến tách thửa đất.

- Thay mặt khách hàng hoàn thành việc nộp lệ phí, phí liên quan đến tách thửa đất.

- Nhân giấy chứng nận quyền sử dụng đất  mới, kiểm tra thông tin để đính chính các sai sót.

- Giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

6. TTQSDĐ.jpg

Dịch vụ hợp thửa Quyền sử dụng đất

HỢP THỬA QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

- Tư vấn điều kiện hợp thửa đất theo quy định.

- Tư vấn và giải quyết phát sinh trong việc hợp thửa đất.

- Tư vấn hồ sơ, giấy tờ, trình tự thủ tục thực hiện hợp thửa đất.

- Đại diện khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến hợp thửa đất.

- Thay mặt khách hàng hoàn thành việc nộp lệ phí, phí liên quan đến hợp thửa đất

- Nhân giấy chứng nận quyền sử dụng đất  mới, kiểm tra thông tin để đính chính các sai sót.

- Giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

7. CMĐSDĐ.jpg

Chuyển mục đích sử dụng đất

- Tư vấn điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

- Tư vấn hồ sơ, giấy tờ, trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

- Đại diện khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất.

- Thay mặt khách hàng hoàn thành việc nộp lệ phí, phí liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất.

- Nhân giấy chứng nận quyền sử dụng đất  mới, kiểm tra thông tin để đính chính các sai sót.

- Giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

8. Home LSGQTC.jpg

Tham gia giải quyết tranh chấp nhà đất

- Tranh chấp về quyền sử dụng đất và ranh giới sử dụng đất. 

- Tranh chấp đòi lại nhà, đất cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ.

- Tranh chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với QSDĐ khi vợ chồng ly hôn.

- Tranh chấp về quyền thừa kế QSDĐ, tài sản gắn liền với QSDĐ.

- Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại QSDĐ, thế chấp hoặc bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị QSDĐ. 

- Tranh chấp về giải toả mặt bằng phục vụ các công trình công cộng, lợi ích quốc gia và mức đền bù khi thực hiện giải tỏa.

9. TVPLVTK.jpg

Tư vấn về thừa kế Quyền sử dụng đất và nhà ở

1. Tư vấn pháp luật về thừa kế.

2. Công chứng văn bản thừa kế.

3. Khai nhận di sản thừa kế.

4. Thừa kế theo pháp luật.

5. Thừa kế theo di chúc.

6. Thừa kế thế vị.

7. Thừa kế có yếu tố nước ngoài.

8. Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế.

- Đề nghị toà án tuyên bố di chúc vô hiệu.

​- Đề nghị toà án tuyên bố văn bản khai nhận di sản thừa kế vô hiệu.

- Khởi kiện yêu cầu hưởng thừa kế.

bottom of page